OBAVIJEST O NABAVI (OoN)

6.2.2018. 13:47:27

Poštovani,

MEDEX metalna galanterija, vlasnik Ivan Medved, Hrvatskih branitelja 230, 35252 Stari Slatinik, OIB: 47219816385 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) poziva zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda u postupku nabave Robe koja se realizira kroz projekt MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i konkurentnost, u sklopu bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Predmet nabave odnosi se na element projekta Povećanje kapaciteta i poboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesa.
Predmet nabave obuhvaća isporuku, instalaciju Servo – električne kutne preše i uslugu obuke 2 djelatnika na predmetnom stroju.