ODLUKU O PONISTENJU POSTUPKA NABAVE

2.2.2018. 13:46:35

Poništava se postupak nabave javnog nadmetanja za predmet nabave  nabava i isporuka servo električne kutne preše i osposobljavanje djelatnika na predmetnom stroju, Evidencijski broj na bave: K. K. 03. 2. 1.05 .L664 /2

Više detalja u PDF dokumentu.