Samostojeća podnica

Samostojeća podnica
Podnice za ugradnju u postojeće kosture kreveta - za samostojeću ugradnju na nogice.Ukoliko u postojećoj konstrukciji kreveta nema ležišta za podnicu ugrađuju se kutnici i srednja potporna nogica koji se isporučuju po posebnim zahtjevima.

Dimenzije:

800x1900 mm
800x1200 mm
900x1900 mm
900x2000 mm
1200x2000 mm
1400x2000 mm
1600x2000 mm
1800x2000 mm

Okvir podnice irađen je od čelične cijevi 30x20 mm dobijen iz hladno valjane trake kvalitete St-37. Lamele (LATOFLEX) su izrađene od višeslojnog bukovog furnira (min. 6 slojeva). Nosači lamela izrađeni su od polietilena visoke gustoče PEHD. Metalni su zaštićeni pečenim epoksipoliesterskim prahom.

Na zahtjev kupca moguće su izmjene koje se moraju naknadno ugovoriti.


DODATNE FOTOGRAFIJE