Dobili smo plaketu Brodsko-posavske županije za iznimna postignuća u poslovanju

28.4.2016. 10:20:46

S radošću Vas obavještavamo da samo dobili godišnju nagradu za iznimna postignuća u poslovanju, plaketu Brodsko-posavske županije. Veliko hvala mojoj obitelji i našim djelatnicima bez čijeg rada i zalaganja ne bi bilo ni ovakvih rezultata.