MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i konkurentnost - bespovratna sredstva

4.1.2018. 10:35:22

Poštovani,

MEDEX metalna galanterija, vlasnik Ivan Medved, Hrvatskih branitelja 230, 35252 Stari Slatinik, OIB: 47219816385 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) poziva zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda u postupku nabave Robe koja se realizira kroz projekt MEDEX – CNC tehnologije za učinkovitost i konkurentnost, u sklopu bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Predmet nabave odnosi se na element projekta Povećanje kapaciteta i poboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesa. Predmet nabave obuhvaća isporuku, instalaciju, jamstvo Servo – električne kutne preše i uslugu obuke 2 djelatnika na predmetnom stroju.
U prilogu ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji čine ponudbenu dokumentaciju:

DZN - Dokumentacija za nadmetanje
Prilog V - Troškovnik
Obavijest o nabavi

Za potpune informacije o pravilima javne nabave molimo vas da pogledate vodič Prilog 4 - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi (verzija 2.1) - https://strukturnifondovi.hr/dokumenti

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj će sve informacije/odgovore/izmjene dokumentacije za nadmetanje staviti na raspolaganje na istim mjestima (medijima) na kojima je objavljena Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje na web stranici https://strukturnifondovi.hr/