MEDEX - Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja

4.6.2020. 12:28:44Naziv projekta:

MEDEX - Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja

Kod projekta:

KK.03.2.1.19.0406

Naziv poziva

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Korisnik bespovratnih sredstava:

MEDEX metalna galanterija, vlasnik Ivan Medved

Hrvatskih branitelja 230, Stari Slatinik

35253 Brodski Stupnik

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost: 413.882,30 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 331.105,84 HRK

Bespovratna sredstva: 248.329,38 HRK

 

Opis projekta:

Projekt "MEDEX - Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja" usmjeren je na povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije obrta MEDEX u djelatnosti proizvodnje jednostavnih komponenti od metala. Kroz projekt je predviđena nabava softvera za izradu tehničke dokumentacije te hardvera na kojima će se koristiti softveri, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanje projektom. Projekt će omogućiti, uz zadržavanje postojećih djelatnika, zapošljavanje 7 novih djelatnika te povećanje prihoda od prodaje za 15% do kraja 2022. godine.

Razdoblje provedbe projekta – 02.12.2019.-02.09.2020.

- „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

 

Projekt „MEDEX - Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Povećanje kapaciteta i poboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesa: Nabavom softvera smanjit će se proizvodno vrijeme jer će dokumentacija biti brže izrađena, jasnija za iščitavanje, a također je pomoću softvera omogućena brza pretvorba CAD nacrta u programski jezik CNC strojeva - CAM. Uz ubrzanje proizvodnog procesa ostvarit će se znatan utjecaj na doprinos održivom razvoju.

- Promidžba i vidljivost:  informirat će se javnost o projektu, tj. o aktivnostima, rezultatima i ciljevima projekta. Tvrtka kontinuirano radi na podizanju svijesti javnosti o potpori EU projekta te o rezultatima i učinku sufinanciranja.

- Upravljanje projektom i administracija: Provedbom navedene aktivnosti osigurat će se pravovremena provedba projekta u skladu s predloženim aktivnostima kako bi se ostvarili rezultati, svrha i cilj projekta.

Provedba navedenih aktivnosti rezultirat će unaprjeđenom kvalitativnom i kvantitativnom komponentom proizvodnih procesa, projektne aktivnosti, rezultati i svrha će biti predstavljene javnosti te će se osigurati uspješnost provedbe projekta. Povećanje kapaciteta i poboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesa omogućit će povećanje prihoda od prodaje za 15% te zadržavanje postojećih i zapošljavanje 7 novih djelatnika čime će se ostvariti pokazatelji i svrha projekta tj. povećat će se konkurentnost i učinkovitost obrta MEDEX u djelatnosti proizvoda od metala.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

HAMAG BICRO - Hrvatska agencija za malo  gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost korisnika bespovratnih sredstava Medex metalna galanterija i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije

www.strukturnifondovi.hr