Učitavanje...

Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja


Naziv projekta:
MEDEX - Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja

Kod projekta:
KK.03.2.1.19.0406

Naziv poziva:
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Korisnik bespovratnih sredstava:
MEDEX metalna galanterija, vlasnik Ivan Medved, Hrvatskih branitelja 230, Stari Slatinik, 35253 Brodski Stupnik

Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost: - 413.882,30 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: - 331.105,84 HRK
Bespovratna sredstva: - 248.329,38 HRK

Opis projekta:
Projekt "MEDEX - Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja" usmjeren je na povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije obrta MEDEX u djelatnosti proizvodnje jednostavnih komponenti od metala. Kroz projekt je predviđena nabava softvera za izradu tehničke dokumentacije te hardvera na kojima će se koristiti softveri, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanje projektom. Projekt će omogućiti, uz zadržavanje postojećih djelatnika, zapošljavanje 7 novih djelatnika te povećanje prihoda od prodaje za 15% do kraja 2022. godine.

Razdoblje provedbe projekta:
02.12.2019.-02.09.2020.

-„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Projekt „MEDEX - Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:
Povećanje kapaciteta i poboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesa: Nabavom softvera smanjit će se proizvodno vrijeme jer će dokumentacija biti brže izrađena, jasnija za iščitavanje, a također je pomoću softvera omogućena brza pretvorba CAD nacrta u programski jezik CNC strojeva - CAM. Uz ubrzanje proizvodnog procesa ostvarit će se znatan utjecaj na doprinos održivom razvoju.

Promidžba i vidljivost: informirat će se javnost o projektu, tj. o aktivnostima, rezultatima i ciljevima projekta. Tvrtka kontinuirano radi na podizanju svijesti javnosti o potpori EU projekta te o rezultatima i učinku sufinanciranja.

Upravljanje projektom i administracija: Provedbom navedene aktivnosti osigurat će se pravovremena provedba projekta u skladu s predloženim aktivnostima kako bi se ostvarili rezultati, svrha i cilj projekta.

Provedba navedenih aktivnosti rezultirat će unaprjeđenom kvalitativnom i kvantitativnom komponentom proizvodnih procesa, projektne aktivnosti, rezultati i svrha će biti predstavljene javnosti te će se osigurati uspješnost provedbe projekta. Povećanje kapaciteta i poboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesa omogućit će povećanje prihoda od prodaje za 15% te zadržavanje postojećih i zapošljavanje 7 novih djelatnika čime će se ostvariti pokazatelji i svrha projekta tj. povećat će se konkurentnost i učinkovitost obrta MEDEX u djelatnosti proizvoda od metala.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Radnička cesta 80
10000 Zagreb