Učitavanje...

Povećanje energetske učinkovitosti i OiE – MEDEX, vl. Ivan Medved Stari Slatinik


Naziv projekta:
Povećanje energetske učinkovitosti i OiE – MEDEX, vl. Ivan Medved Stari Slatinik

Kod projekta:
KK.04.1.1.03.0332

Naziv poziva:
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Korisnik bespovratnih sredstava:
MEDEX metalna galanterija, vlasnik Ivan Medved, Hrvatskih branitelja 230, Stari Slatinik, 35253 Brodski Stupnik

Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost: - 4.127.303,36 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: - 44.127.303,36 HRK
Bespovratna sredstva: - 2.906.689,18 HRK

Opis projekta:
Projekt povećanja energetske učinkovitosti i povećanja udjela OIE u proizvodnom pogonu MEDEX, Stari Slatinik ima za cilj znatno smanjiti potrošnju energije koja mu je potrebna za obavljanje djelatnosti, te smanjiti udio energije dobivene iz fosilnih goriva. To će se postići provedbom mjera energetske učinkovitosti koje su planirane realizacijom ovog projekta.

Razdoblje provedbe projekta:
26.10.2020.-26.04.2023.- „Sredstva su osigurana iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027, na izvori 581 Mehanizam za oporavak i otpornost“

Projekt „MEDEX - Poboljšanje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:
Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i OIE – Medex, vl. Ivan Medved, Stari Slatinik“ provodi se s ciljem smanjenja potrošnje energije, te smanjenja udjela energije dobivene iz fosilnih goriva.
Projektnim prijedlogom u skladu sa glavnim ciljevima prioritetne osi SC 4bI: predviđene su slijedeće mjere:

1.Obnova toplinske izolacije ovojnice zgrade
2.Zamjena, poboljšanje i instalacija novih rasvjetnih sustava
3.Provođenje tehnoloških zahvata u proizvodnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa
4.Ugradnja fotonaponske elektrane

Ugradnja dizalica topline u svrhu zamjene postojećeg sustava grijanja/hlađenja
Postotni iznos ostvarenih ušteda isporučene energije zbog energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora za projektnu cjelinu iznosi: 48,90 % = (121.569,09 kWh/god/248.605,01 kWh/god)*100

Nakon provedbe svih predviđenih mjera ostvariti će se smanjenje emisije CO2 sa sadašnjih 71.38 tCO2/god na 35,52 tCO2/god, dakle smanjenje emisije za 35,86 tCO2/god, ili za 50,24% u odnosu na postojeće stanje.POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Radnička cesta 80
10000 Zagreb